Press "Enter" to skip to content

17.1: Uruchamianie gry na innym komputerze

Cele lekcji

Po zakończeniu tej lekcji…

  • Dowiesz się, jak przenieść swoją grę na inny komputer i uruchomić ją bez aplikacji Visual Studio.

 

Aktualnie przed włączeniem gry musisz uruchomić aplikację Visual Studio i wczytać swoje rozwiązanie. Jednak przekazując swój program innym osobom, nie możesz ich zmuszać do instalowania aplikacji Visual Studio.

Dlatego też teraz stworzymy wersję gry, którą można skopiować na dowolny nośnik i udostępniać innym osobom.

Aplikacja Visual Studio jest wyposażona w potężny projekt tworzący pakiety instalacyjne, ale jest on trochę skomplikowany w obsłudze, więc do naszych potrzeb zastosujemy „szybką i nieelegancką” metodę.

 

Tworzenie programu działającego na innym komputerze

Aby utworzyć aplikację działającą na innym komputerze, należy opracować ją w trybie „Release” (Wydanie).

Do tej pory używaliśmy trybu „Debug” (Debugowanie), który jest przydatny podczas pisania programu, ponieważ pozwala obserwować aplikację podczas jej działania. Jest to użyteczne, kiedy program nie działa, tak jak powinien, i chcemy znaleźć przyczynę problemu.

Kiedy jednak program jest już gotowy do „wydania”, należy przejść do trybu „Release”.

Następnie wystarczy skopiować pliki programu na komputer, na którym zainstalowano poprawną wersję platformy .Net Framework, i już można go uruchomić.

 

 

Etap 1: Uruchom aplikację Visual Studio i otwórz swoje rozwiązanie.

 

Etap 2: W menu po prawej stronie pozycji Start znajduje się lista rozwijana, na której powinna być dostępna pozycja Debug (jest to ustawienie domyślne). Zmień ją na Release.

 

Etap 3: W menu kliknij pozycję Build, a następnie wybierz opcję Build Solution. Spowoduje to utworzenie plików wykonywalnych potrzebnych do uruchomienia programu.

W dolnej sekcji okna aplikacji Visual Studio zaznacz pole Output. Pozwoli to wyświetlić informacje o zakończeniu tworzenia programu i lokalizacji, w której został zapisany plik wykonywalny.

 

Etap 4: Otwórz program Eksplorator Windows i przejdź do folderu, w którym został utworzony plik wykonywalny.

W tym folderze znajduje się plik wykonywalny wraz z kilkoma innymi plikami. Nie wszystkie są potrzebne, ale też nie trzeba ich usuwać. Skopiuj je wszystkie do nowego położenia.

U siebie stworzyłem nowy folder o nazwie Games zawierający podkatalog SuperAdventure. Swojemu folderowi możesz nadać dowolną nazwę.

Następnie wklej pliki do tego folderu.

 

Etap 5: Aby ułatwić uruchomienie aplikacji, na pulpicie utwórz skrót do pliku SuperAdventure.exe, czyli pliku wykonywalnego pozwalającego uruchomić aplikację.

Teraz wystarczy kliknąć dwukrotnie skrót na pulpicie i rozpocząć grę.

 

Podsumowanie

Informacje w tej lekcji pozwolą Ci skopiować swój program na inny komputer (o ile usługa Windows Update zaktualizowała platformę .Net Framework do wersji używanej podczas tworzenia tego programu).

Gdy poznasz zasady tworzenia projektów Instalatora Windows, to dowiesz się, jak tworzyć pojedyncze pliki wykonywalne, które można bez żadnych dodatkowych operacji instalować na innych komputerach. Jeśli na komputerze innej osoby nie będzie zainstalowanej platformy .Net Framework lub jej wersja będzie niezgodna, program instalacyjny rozwiąże wszystkie problemy tego typu.

Istnieją również bardziej złożone instalacje dla różnych typów projektów, np. projektów korzystających z baz danych lub stanowiących witryny internetowe.

Jednak wiedza, którą posiadasz aktualnie, pozwala Ci skopiować swoją grę na komputer innej osoby i uruchomić ją na nim.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *