Press "Enter" to skip to content

02.1: Instalowanie Visual Studio Community 2017

UWAGA: Pierwotnie szkolenie było oparte na wersji Visual Studio Express 2013 for Desktop. Więc zrzuty ekranu i filmy mogą wyglądać nieco inaczej niż w aktualnej wersji Visual Studio Community 2017. Jednak ćwiczenia opisane w lekcjach można nadal wykonać przy użyciu tej wersji.

 

Cele lekcji

Po zakończeniu tej lekcji…

  • Będziesz wiedzieć, jak zainstalować środowisko Visual Studio i zacząć pisać grę.

 

Instalowanie Visual Studio Community 2017

Do stworzenia programu potrzebny jest edytor, czyli specjalistyczna aplikacja tekstowa do pisania programów.

Większość programistów C# (i VB.Net) korzysta z aplikacji Visual Studio firmy Microsoft.

Najnowszą dostępną wersją tego programu (marzec 2018) jest Visual Studio Community 2017. Program jest darmowy, a pobrać go możesz tutaj:

https://www.visualstudio.com/downloads/

Kliknij przycisk „Pobierz bezpłatnie” widoczny pod sekcją „Visual Studio Community 2017”.

Zostanie wyświetlone okno z monitem o zapisanie instalatora (1,1 MB). Kliknij przycisk „Zapisz” i poczekaj na zakończenie pobierania,

a następnie uruchom pobrany instalator. Nazwa pliku to „vs_community__<liczby>.exe”.

Na ekranie instalatora zostaną wyświetlone informacje, że przed rozpoczęciem pracy trzeba skonfigurować kilka rzeczy.

Kliknij przycisk „Continue” i poczekaj, aż odpowiednie pliki zostaną pobrane i zainstalowane.

 

Na potrzeby naszego kursu potrzebne będą pakiety robocze „.NET desktop development” i „Data storage and processing”.

Możesz też zainstalować dodatkowe pakiety robocze np. „Game development with Unity”, jednak nie będą one nam potrzebne podczas lekcji.

 

Pobieranie i instalowanie może trochę potrwać.

Po zakończeniu tych operacji ponownie uruchom komputer.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *