Press "Enter" to skip to content

00.3: Składniki aplikacji Visual Studio

Zanim zaczniesz korzystać z aplikacji Visual Studio, warto zapoznać się z jej składnikami.

Tak wygląda aplikacja Visual Studio, w której stworzymy grę.

 

Menu

Podobnie jak w innych programach opcje menu znajdują się na górze ekranu. Tych opcji będziesz używać najczęściej:

 1. File – pozwala otworzyć rozwiązanie i rozpocząć pracę.
 2. Save – zapisuje bieżący plik.
 3. Save All – zapisuje wszystkie zmiany w bieżącym rozwiązaniu.
 4. Build – pozwala skompilować rozwiązanie, czyli przekształcić kod w języku C# na kod zrozumiały dla komputera. Po użyciu tej funkcji dowiesz się również, czy rozwiązanie nie zawiera błędów.
 5. Start – kompiluje program i uruchamia go, pozwalając na zapoznanie się z nim.

Solution Explorer

W tej sekcji znajdują się wszystkie projekty zawarte w rozwiązaniu i wszystkie pliki w projektach.

Tutaj będziesz dodawać pliki do projektów, zmieniać nazwy plików lub przenosić je, a czasami usuwać z projektu.

 1. Rozwiązanie SuperAdventure – zgrupowanie najwyższego poziomu obejmujące zasoby tworzonej przez Ciebie aplikacji.
 2. Projekt Engine – tu umieścimy całą „logikę” programu.
 3. Projekt SuperAdventure – tu znajdą się wszystkie zasoby związane z ekranem/wyświetlaniem.

 

Properties, czyli właściwości

Składnikami gry widocznymi na ekranie (od ogólnego wyglądu do poszczególnych przycisków i pól) można zarządzać w sekcji Properties, gdzie znajdują się opcje modyfikacji aktualnie wybranego obiektu.

Możesz na przykład ustawić wysokość i szerokość formularza, określić nazwy przycisków oraz ustawić widoczność (lub niewidoczność) wybranych elementów.

W tej sekcji aplikacji Visual Studio ustawisz klika właściwości utworzonych przez siebie obiektów. Pozostałe właściwości skonfigurujesz w innych sekcjach konfiguracji w programie.

 

Output, czyli informacje wyjściowe

W tym oknie będą wyświetlane komunikaty o statusie aplikacji po jej skompilowaniu lub uruchomieniu.

Jeśli nie wystąpią żadne problemy, to właśnie tu otrzymasz stosowny komunikat. W przypadku problemów wyświetlane tu komunikaty pozwolą Ci usunąć błędy.

 

Toolbox, czyli narzędzia

Podobnie jak w sekcji Properties obszar Toolbox jest uzupełniany informacjami podczas opracowywania składników programu widocznych na ekranie.

W tej sekcji przedstawiono wszystkie komponenty, które można dodać do formularzy w programie: przyciski, etykiety tekstowe, pola wyboru, pola opcji i inne. Po wybraniu odpowiedniego elementu należy go przenieść w odpowiednie miejsce na formularzu. Tak działa programowanie oparte na metodzie „przeciągnij i upuść”.

  

 Obszar roboczy

W tym oknie będziesz tworzyć program.

W oknie Solution Explorer wybierasz składniki programu do opracowania, a tutaj wprowadzasz odpowiedni kod. Jednocześnie w obszarze roboczym może być otwartych wiele plików (karty w górnej części obszaru roboczego), ale tylko jeden z nich może być aktywny w tym samym czasie.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *