Press "Enter" to skip to content

Naucz się C#, tworząc prostą grę RPG

Jeśli masz pytania, to zadaj je po angielsku, wtedy odpowiem bardzo szybko. Pytania możesz też zadać po polsku, ale wtedy odpowiedź potrwa dłużej, ponieważ pytanie i moją odpowiedź będzie musiał przetłumaczyć Michał (http://twitter.com/michaltosza).

 

Wstęp

00.1: Czego się nauczysz?

00.2: Ogólne informacje dotyczące programowania w języku C#

00.3: Składniki aplikacji Visual Studio

01.1: Definiowanie klas i obiektów w grze

02.1: Instalowanie Visual Studio Community 2017

03.1: Tworzenie pierwszego ekranu

04.1: Tworzenie klasy gracza i jej właściwości

05.1: Tworzenie obiektów na podstawie klas

06.1: Tworzenie pozostałych klas

07.1: Dziedziczenie i klasy podstawowe

08.1: Ustawianie właściwości za pomocą konstruktora klas

08.2: Używanie konstruktorów klas z klasami pochodnymi

09.1: Klasy jako typy danych

10.1: Tworzenie kolekcji obiektów

11.1: Używanie klasy statycznej

12.1: Dodawanie pozostałych formantów interfejsu użytkownika

13.1: Funkcje, procedury i metody

13.2: Tworzenie funkcji obsługujących dane wprowadzane przez użytkownika

14.1: Zmienne

14.2: Instrukcje If

14.3: Pętle Foreach

15.1: Uzyskiwanie liczb losowych do zastosowania w grze

16.1: Funkcja umożliwiająca poruszanie się gracza

16.2: Refaktoryzacja funkcji ruchu gracza

16.3: Funkcje do obsługi broni i mikstur

17.1: Uruchamianie gry na innym komputerze

18.1: Przyszłe ulepszenia gry

 

Licencja na kod źródłowy

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *