Press "Enter" to skip to content

Licencja na kod źródłowy

Ostateczny kod źródłowy jest dostępny pod adresem https://github.com/ScottLilly/SuperAdventure w sekcji MIT License.

 

Projekt: SuperAdventure

Witryna autora: https://www.scottlilly.com

 

Copyright (C) 2014 Scott Lilly

 

Każdej osobie uzyskującej kopię tego oprogramowania i powiązane z nim pliki dokumentacji („Oprogramowanie”) udziela się niniejszym bezpłatnej zgody na rozporządzanie oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym nieograniczone prawo do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania licencji i sprzedaży kopii oprogramowania, oraz udzielania innym osobom zgody na powyższe, pod następującymi warunkami:

 

Powyższe informacje o prawach autorskich i niniejszą zgodę należy dołączyć do wszystkich kopii i dużych fragmentów Oprogramowania.

 

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU CZY GWARANCJI BRAKU NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA CZY SZKODY ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ ANI W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCEJ LUB POWIĄZANEJ Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYM NIM ROZPORZĄDZANIEM.